Gürd Nedir? 1

Gürd Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça 

– Koçyiğit, dilaver, cengaver, kahraman, yiğit, cesur, batur

Cümle içinde kullanımı: “Hindistan’da Timur soyundan gelen Türk liderlere Gürd adı verilirdi, misal Babür Şah.”