Gevherîn Nedir? 1

Gevherîn Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-sıfat

– Cevherli, mücevherli, cevherle süslenmiş

– Cevher gibi, mücevher gibi

Cümle içinde kullanımı:” Zümrüt yeşili gözleri gevherîn andırır, baktıkça ışıl ışıl parlardı.”