Diklenmek Nedir? 1

Diklenmek Nedir?

– Kalkıp dik durmak

– Ürpermek

– Büyüklerine saygısızca davranışta bulunmak

– Kafa tutmak

– Karşı çıkmak

– Boyun eğmemek

Cümle içinde kullanımı: “Öyle herkese diklenerek bağırıp çağırarak bir şey elde etmen mümkün değildir.”