Dil Nedir? 1

Dil Nedir?

Kelime Kökeni: Ad

– İnsan ve hayvanların ağzında bulunan organ

– Tat almaya ve konuşmaya yarayan organ

– İnsanların konuştukları söz

– Lisan

– Lügat

– Kelime

– Söz

– Sözcük

– Gönül

– Yürek

– Kalp

Cümle içinde kullanımı: “Kim ne eyler bilmem lakin dili tatlı olanın canı da yürekten olur.”