Derîde Nedir? 1

Derîde Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-sıfat

– Yırtık

– Yırtılmış

– İstihza etmek

– Alay etmek

– Birisiyle eğlenmek

– Müstehzi

Cümle içinde kullanımı: “Ruhu derîde olana nasıl bir yarar sağlayabiliriz ki?”