Derîde-dehân Nedir? 1

Derîde-dehân Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-sıfat

– Ağzı yırtık

– Boşboğaz

– Dik sözlü

– Geveze

– Lakırdı ebesi

Cümle içinde kullanımı: “Derîde-dehân dedikoduyla doyar, kavgayla beslenir.”