Cırboğa Nedir? 1

Cırboğa Nedir?

Kelime Kökeni: Ad

– Cılız çocuk

– Bir cins çöl sıçanı

– Çelimsiz çocuk

– Nahif çocuk

Cümle içinde kullanımı: “Evvelden cırboğa bir yavrucaktı yediğinin aslı olmuyordu.”