Cıngıl Nedir? 1

Cıngıl Nedir?

Kelime Kökeni: Ad

– Asmanın sonradan sürdüğü salkımların beheri

– Çitmik

– Üzüm salkımının küçük dalları

– Boncuklardan yapılma süs

– Çimdik

Cümle içinde kullanımı: “Yazın cıngılanan asma dalları gibi saçlarındaki ışıltıyı etrafa saçıver. “