Büyüklük Nedir? 1

Büyüklük Nedir?

Kelime Kökeni: Ad

– Büyüklere yaraşır davranma

– Büyük olma durumu

– Ululuk

– Büyüklük taslamak

– Bağışlayıcı davranışlar sergileme

Cümle içinde kullanımı: “Büyüklük size yaraşırdı bize ise kabahatimizi bilip susup oturmak kalırdı.”