Eksik Gelmek Nedir? 1

Eksik Gelmek Nedir?

– Gereksenenden ya da olması gerekenden daha az, az miktarda olmak.

– Eksik çıkmak.

Cümle içinde kullanımı: ” Eksik gelmesiydi bu hazırladıklarımız çok iyi olacaktı.”