Toyotizm, Esnek Üretim Sistemi Nedir?

Esnek üretim sistemi değişen olaylara, talepteki farklılaşmaya uyum sağlayarak teknolojiyi etkin bir biçimde kullanarak yapılan üretim şeklidir. Uluslararası rekabet toplumunda firmaların en kaliteli ürünü en ucuza üretmeleri mantığından yola çıkarak, işin örgütlenmesini sistemleştirmiştir. 1970’de çıkan petrol krizi sonrası sanayileşmiş ülkelerde üretim biçimleri yeniden şekillenmek zorunda kalmıştır.

Esnek veya yalın üretim yerel pazarların darlığı, taleplerin çeşitliliği üzerine meydana gelmiş bir üretim şeklidir.  Toyotizm, toyotaizm üretim ve yönetimde sürekli iyileştirme yaklaşımıyla hatasız üretimi gerçekleştirmeye hedefleyen bir felsefedir.

Toyotizm adı bir Japon firması olan Toyoto’nun üretim şeklinden esinlenerek oluşturulan bir anlayıştır.  Toyotizm anlayışı örgütlenmesine göre kitle üretim yerine ürünlerin farklılaştırılması amaçlanmıştır.

Esnek-Yalın üretim sisteminin özellikleri

  • Stok fazlalığı tutmamak
  • Fazla işçi tutmamak
  • Üretim işlemlerinin daha çok otomasyona dönüştürülmesi
  • Kalite ve etkinlik doğru orantıda bulundurulmalıdır
  • Kalite düşürülmemelidir
  • Üretim sürecindeki elemanların vasıflı olması gerekmektedir
  • İyi eğitimli işçiler elde tutulmalıdır
  • Yeni ürüne hemen geçiş yapılabilmelidir
  • Sistemde gerçekleşen bir arıza da değiştirilebilir parçalarlar iş üretimine ara vermemek
  • İşlem esnekliği ile ürünlerin sırası değiştirilerek üretimin devam etmesi