Etiket arşivi: Dolap nedir?

KATAKULLİ NEDİR?

Katakulli Nedir?

Kelime Kökeni: Fransızca

Uydurma, Komplo, Dolap, Hile, Eş anlamlısı Oyun

Cümle İçinde Kullanımı:’ Onunla iş yapacaktık fakat beni katakulliye getirdi’.