Etiket arşivi: K ile başlayan kelimeler

Kütüb Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça

– Kitaplar, eserler

– Kitab çoğul biçimi

Cümle içinde kullanımı: “İslamı aydınlatmak, Müslümanlara yol göstermek amacıyla yazılan kütüp benim nazarımda mukaddestir. “

Küşayiş Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça 

– Ferahlık, açıklık, revnak, tazelik

Cümle içinde kullanımı: “Eskilerin kaynattığı nane şerbeti mis kokusu ve tadıyla küşâyiş veren bir meşrubattı. “

Küşa Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça 

– Eklendiği kelimeye ‘açan, açıcı’ anlamlarını katarak birleşik söz varlıkları ve tamlamalar oluşturur.

– Dil-küşâ: gönül açan, gönül açıcı

– Dehen-küşâ: ağzını açan, ağız açıcı

Cümle içinde kullanımı: ” Durma bağrını küşâ edip soluğuma yanaş, makber utansın güzelliğinden. “

Küsul Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça

– Uyuşuk, tembel, gevşek, üşengeç, eringen

Cümle içinde kullanımı: “Hayatımın hiçbir döneminde küsûl bir karaktere sahip olmadım.”

Küsuf Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça

– Gün tutulması

– Güneş tutulması

– Ayın yer ile güneş arasına girerek güneşi kısmen veya tamamen gölgesiyle örtmesi olayı

Cümle içinde kullanımı: “Çocukken hayatta en korktuğum şey küsûf sonrası güneşin kaybolması ve geri gelmeyeceği düşüncesiydi.”

Küşad Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça 

– Açma, fethetme, ilk açılış merasimi, açış,

– Başlatma, başlatma işi

Cümle içinde kullanımı: “Caminin yakınına kurulan medrese dün itibariyle  küşâd edip talebe kabul etmeye başladı. “

Kûhî Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-kûh+Arapça-î

– Dağ ile ilgili, dağla ilgili, dağa özgü

– Dağlı, dağda yaşayan kimse

– Dışarlıklı kaba kimse, taşralı

Cümle içinde kullanımı: “Şehir hayatında gözünü açan Kûhî olanı küçükser hor görür. ”

 

Kubuh Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça 

– Pislik, kötülük, çirkinlik,

– Güzellik karşıtı

– Hüsün karşıtı

Cümle içinde kullanımı: “Neyler bu biçare yüreğim kubûh ile münakaşa edemez, dili lal olmaz mı?”

Kizib Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça

– Yalan söyleme, uydurma, yalan, kıtır, gerçek olmayan söz, yalan dolan, esası olmayan

Cümle içinde kullanımı: “İnsan bu bir kez dilini alıştırmaya görsün kizib söze, gerçeği balçıkla sıvamaya devam eder. “

Kirdgar Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça 

– Yaratıcı, Allah, Mevla, Rab, Tanrı

Cümle içinde kullanımı: “Kird-gâr ne eylerse güzel eyler, yeter ki inancını yaralama!”