metafor ne demek

Metafor, gerçek anlamıyla kullanılmayan bir kelime veya sözcük kullanarak, dilin mecazi yönüne vurgu yapmak suretiyle, anlatımı daha etkili, daha ilgi çekici hale getiren bir anlatım biçimidir. Bir başka deyişle, bir kelimenin gerçek anlamı yerine, başka bir anlamda kullanılmasıdır. Örneğin, “O, bir aslan gibi güçlü” ifadesinde “aslan” gerçek anlamı dışında kullanılmış bir metafordur.