Lağımcı Ocağı Nedir? 1

Lağımcı Ocağı Nedir?

– Yeniçeri ordusu bünyesinde yer alan ve savaşta düşman kalelerini uçurmakla, ordugahı vurmakla görevli askeri birlik

– Savaşta yıkılan köprüleri onarmak, yeni lağımlar açmakla görevli ağa bölüğü

Cümle içinde kullanımı: “Osmanlı devletinde lağımcı ocağı askeri birlikleri yeniçerilerden ayrılarak istihdam birliğine denk getirilmiştir. “