Lağım Atmak Nedir? 1

Lağım Atmak Nedir?

Deyim

– Düşman kalelerini yok etmek ve ordugahlarını tahrip etmek amacıyla yer altından açılan yola barut döşeyerek ateşe verilmesi

Cümle içinde kullanımı:” Kanlı savaşların bir kısmında kaleyi düşürmek için lağım atarak, yer altından saldırılar düzenlenirdi. “