Kütüb-i Semaviyye Nedir? 1

Kütüb-i Semaviyye Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça- kütüb tamlama

– Semavi kitapları

– Kutsal kitaplar, vahye dayanan mukaddes kitaplar

– Allah’ın vahiy yoluyla gönderdiği kutsal kitaplar (Kur’an-ı Kerim, Tevrat, İncil, Zebur)

Cümle içinde kullanımı: “Kütüb-i semâviyye okuyarak doğru yolu bulmayan var mıdır yoldaş?”