Kıdemiyyet Nedir? 1

Kıdemiyyet Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça

– Kıdemlilik, eskilik, antikite, kıdemli olma durumu

Cümle içinde kullanımı: “Bize belki zor gelen askerlikte kıdemiyyet önce gelir, ne kadar eski o kadar tecrübe demektir.”