Kelepir yakalamak ne demek? 1

Kelepir yakalamak ne demek?

“Kelepir yakalamak” Türkçe bir deyimdir ve genellikle bir mal veya eşyayı uygun bir fiyatla, avantajlı bir şekilde satın almak anlamına gelir. Kelime anlamıyla “kelepir,” bir şeyin normal değerinden daha ucuza satın alınan bir mal veya eşya anlamına gelir. Bu deyim, genellikle bir fırsatçı veya pazarlık yapan kişiyi ifade etmek için kullanılır.

Kelepir düştü ne demek?

“Kelepir düştü” ifadesi, genellikle bir mal veya eşyanın fiyatının beklenmedik bir şekilde düşmesini veya uygun bir fiyata düşmesini ifade eder. Bu durumda, bir şeyin normalde beklenenden daha uygun bir fiyata geldiğini ifade etmek için kullanılır. “Kelepir düştü” dediğimizde, genellikle bu malın veya eşyanın normal değerinden daha ucuza geldiği, avantajlı bir fırsatın ortaya çıktığı anlamını taşır. Bu ifade, genellikle alışveriş veya ticaret bağlamında kullanılır.

Muayyer ne demek?

“Muayyer” kelimesi, Arapça kökenli bir Türkçe kelimedir ve “seçilmiş” veya “ayırt edilmiş” anlamlarına gelir. Bu kelime, genellikle bir şeyin seçkin, özel veya seçilmiş bir durumda olduğunu ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “muayyer mal” ifadesi, kalitesi veya özellikleri bakımından diğerlerinden üstün veya seçkin bir malı ifade edebilir. Bu kelime, genellikle övgü veya değerlendirme bağlamında kullanılır.