Karahanlı dili hangi dönem? 1

Karahanlı dili hangi dönem?

Karahanlı dili, Karahanlılar Devleti’nin (840-1212) döneminde kullanılan bir Türk lehçesidir. Bu devlet, Orta Asya’da Türk bozkırlarında kurulmuş olan Türk devletlerinden biridir. Karahanlılar, 9. yüzyılın ortalarında Orta Asya’da kurulmuş ve 12. yüzyılın başlarına kadar varlığını sürdürmüştür. Bu dönemde, Karahanlılar’ın kullandığı dil Karahanlı Türkçesi olarak adlandırılmaktadır.

Göktürkçe ve Uygurca Türkçenin hangi tarihi döneminde konuşulmuştur?

Göktürkçe, Göktürk Kağanlığı döneminde (6. yüzyılın ortaları – 8. yüzyılın başları) konuşulan bir Türk lehçesidir. Göktürk Kağanlığı, Orta Asya’da Orhun, Yenisey ve Talas nehirleri arasında kurulmuş olan ilk Türk devletlerinden biridir.

Uygurca ise, Uygur Kağanlığı döneminde (8. yüzyıl – 9. yüzyıl) konuşulan bir Türk lehçesidir. Uygur Kağanlığı, Orta Asya’da Göktürk Kağanlığı’nın çöküşünü takiben kurulan ve Uygur Türkleri tarafından yönetilen bir devlettir. Uygurca, bu dönemde Orta Asya’nın kültürel ve edebi merkezlerinden biri haline gelmiştir.

Bu iki dönem, Türk tarihinde önemli dönemlerdir ve bu diller o dönemdeki Türk toplulukları arasında iletişim aracı olarak kullanılmıştır.

Uygur dönemi hangi Türkçe?

Uygur Kağanlığı döneminde (8. yüzyıl – 9. yüzyıl) konuşulan dil, Uygurca olarak adlandırılan bir Türk lehçesidir. Uygur Kağanlığı, Orta Asya’da kurulmuş olan ve Uygur Türkleri tarafından yönetilen bir devlettir. Uygurca, bu dönemdeki edebi eserlerde ve yazılı belgelerde kullanılan bir Türk dilidir. Uygur Kağanlığı, Orta Asya’nın kültürel ve siyasi bir merkezi olmuş, Uygur kültürü de bu dönemde zenginleşmiştir. Uygurca, o dönemdeki önemli yazılı eserlerin birçoğunda kullanılmış ve bu eserler günümüze kadar ulaşmıştır.