Akraba evliliğinde hangi hastalıklar daha çok görülür? 1

Akraba evliliğinde hangi hastalıklar daha çok görülür?

Akraba evliliği, bir kişinin birinci dereceden (örneğin, kardeş veya ebeveyn) veya daha uzak akrabasıyla evlenmesi durumunu ifade eder. Akraba evlilikleri, genetik benzerliklere dayandığı için genetik bozuklukların riskini artırabilir. Ancak, unutulmamalıdır ki akraba evlilikleri genellikle genetik bozuklukları garantilemez ve birçok durumda sağlıklı çocuklar doğabilir.

Akraba evliliklerinin genetik hastalıklarla ilişkilendirildiği bazı durumlar şunlardır:

 1. Genetik Bozukluklar: Akraba evlilikleri, genetik bozuklukların taşınma olasılığını artırabilir. Bu durum, hem resesif genetik bozuklukları taşıyan anne ve babanın aynı geni çocuklarına aktarma riskini artırabilir.
 2. Kalıtsal Hastalıklar: Akraba evlilikleri, kalıtsal hastalıkların yayılma olasılığını artırabilir. Bu, akraba evliliği yapan çiftlerin aynı genetik hataya sahip olma olasılığını artırabilir.
 3. Orak Hücre Anemisi, Talasemi ve Mukopolisakkaridoz gibi Bozukluklar: Bu gibi genetik hastalıklar, akraba evlilikleri arasında daha sık görülebilir.

Bu faktörlerin yanı sıra, genetik riskin artması, akraba evliliklerinin yaygınlığı, kültürel ve coğrafi faktörlere de bağlıdır. Ancak, modern tıp ve genetik danışmanlık sayesinde, akraba evliliklerinin genetik riskleri daha iyi anlaşılır ve birçok durumda önlem alınabilir veya risk azaltılabilir. Ailelere genetik danışmanlık hizmetleri sağlanarak, potansiyel riskler ve önlemler konusunda bilgilendirme yapılabilir.

Akraba evliliği nelere sebep olur?

Akraba evliliği, bir kişinin akrabasıyla, genellikle birinci derece akrabasıyla (örneğin, kuzen, amca, teyze gibi) evlenmesidir. Akraba evlilikleri bazı kültürlerde ve toplumlarda yaygın olabilir, ancak bu tür evliliklerin bazı sonuçları ve etkileri vardır. İşte akraba evliliğinin bazı olası etkileri:

 1. Genetik Hastalıkların Artması: Akraba evlilikleri, aile içinde benzer genetik özelliklere sahip bireyler arasında gerçekleştiği için genetik hastalıkların riskini artırabilir. Aynı genetik bozukluğu taşıyan iki akrabanın çocuk sahibi olma olasılığı artabilir.
 2. Genetik Çeşitliliğin Azalması: Genetik çeşitlilik, bir populasyon içindeki genetik farklılıkları ifade eder. Akraba evlilikleri genellikle bu çeşitliliği azaltır çünkü aynı aileye ait bireyler arasında genetik benzerlik artar.
 3. Rekombinasyonun Azalması: Genetik rekombinasyon, genetik materyalin farklı kaynaklardan gelerek birleşmesidir. Akraba evlilikleri, genetik rekombinasyonun azalmasına neden olarak genetik materyalin daha homojen olmasına yol açabilir.
 4. Kalıtsal Hastalıkların Yayılması: Akraba evlilikleri, belirli genetik hastalıkların belli bir aile veya soyda yayılma olasılığını artırabilir.
 5. Sağlık Sorunları: Akraba evlilikleri bazen aile içindeki ilişkileri karmaşıklaştırabilir ve aile içindeki çatışma potansiyelini artırabilir.

Ancak, akraba evliliklerinin tüm sonuçları negatif değildir. Bazı kültürlerde ve toplumlarda akraba evlilikleri sosyal, ekonomik veya kültürel nedenlere dayalı olarak tercih edilebilir. Modern tıp ve genetik danışmanlık sayesinde, aileler bu tür evliliklerin potansiyel riskleri hakkında bilgilendirilebilir ve gerekli önlemleri alabilir. Genetik danışmanlık, çiftlere taşıdıkları genetik riskleri anlamalarında yardımcı olabilir ve sağlıklı bir aile planlaması için önerilerde bulunabilir.

SMA hastalığı neden yaygınlaştı?

Spinal Müsküler Atrofi (SMA), genetik bir hastalıktır ve genellikle çocukluk döneminde ortaya çıkar. SMA’nın neden yaygınlaştığına dair birkaç faktör olabilir, ancak hastalığın kendisi genetik bir temele dayandığı için bu durumu etkileyen temel faktör genetik değişkenliklerdir.

SMA’nın yaygınlaşmasına etki eden bazı faktörler şunlar olabilir:

 1. Genetik Taşıyıcılık: SMA, SMN1 (Survival Motor Neuron 1) genindeki bir mutasyon sonucunda ortaya çıkar. SMA hastalığı genellikle her iki ebeveynin de bu genin taşıyıcısı olduğu durumlarda ortaya çıkar. Akraba evlilikleri veya belirli genetik popülasyonlardaki yüksek taşıyıcılık oranları, SMA’nın daha yaygın olmasına neden olabilir.
 2. Genetik Testler ve Bilinç: Son yıllarda genetik testlerin yaygınlaşması ve genetik bilincin artması, SMA’nın tanısını ve takibini daha etkin hale getirmiştir. Bu, daha fazla vakanın tespit edilmesine ve kaydedilmesine neden olabilir.
 3. Artan Farkındalık: Tıp topluluğundaki ve genel halk arasındaki farkındalığın artması, SMA gibi genetik hastalıkların teşhisi ve tedavisi konusundaki bilgi düzeyini yükseltmiştir. Bu durum, daha fazla hasta ve ailelerin sağlık uzmanlarına başvurarak teşhis ve tedaviye erişmelerine yol açabilir.
 4. Genetik Araştırmalar ve İlerlemeler: Genetik araştırmaların ve teknolojinin ilerlemesi, SMA ve benzer genetik hastalıkların genetik temellerini daha iyi anlamamıza ve tedavi seçeneklerini geliştirmemize yardımcı olmuştur. Bu nedenle, daha fazla hasta belirlenebilir ve hastalığın yaygınlığı daha iyi anlaşılabilir.

Bu faktörlerin bir kombinasyonu, SMA’nın daha yaygın hale gelmesine neden olabilir. Ancak, SMA’nın genetik bir hastalık olduğu ve genetik faktörlerin önemli olduğu unutulmamalıdır. Genetik danışmanlık, risk altındaki ailelere genetik bilgi sağlayarak ve uygun testleri önererek bu tür durumlarla başa çıkmada yardımcı olabilir.