Hacimce yüzde derişim nedir? 1

Hacimce yüzde derişim nedir?

Hacimce yüzde değişim, bir maddenin hacminin, yoğunluğunun veya bir özelliğinin bir başlangıç ​​değerine göre yüzde olarak ne kadar değiştiğini ölçen bir kavramdır. Hacimce yüzde değişim şu formülle hesaplanır:

Hacimce Yu¨zde Deg˘is¸im=Son Deg˘er−Bas¸langıc¸ Deg˘erBas¸langıc¸ Deg˘er×100%

Bu formülde:

  • Son Değer, özellikle ilgili ölçümün sonucu veya son durumu temsil eder.
  • Başlangıç Değer, özellikle ölçümün başlangıç durumu veya başlangıç değerini temsil eder.

Sonuç, yüzde olarak ifade edilir ve özellikle bir değerin başlangıç değerine göre artış veya azalışını belirtir. Eğer son değer başlangıç değerinden büyükse, pozitif bir yüzde değişim elde edilir. Eğer son değer başlangıç değerinden küçükse, negatif bir yüzde değişim elde edilir. Eğer son değer başlangıç değerine eşitse, yüzde değişim sıfır olacaktır.

Örnek olarak, bir sıvının hacmi başlangıçta 100 ml iken, sonradan 120 ml’ye yükseldiyse, hacimce yüzde değişim şu şekilde hesaplanır:

Hacimce Yu¨zde Deg˘is¸im=120−100100×100%=20%

Bu durumda, sıvının hacmi %20 arttı.