Sünger hangi canlı grubuna girer? 1

Sünger hangi canlı grubuna girer?

Süngerler “Porifera” şubesine ait canlılardır. “Porifera” Latince’de “gözenekli” anlamına gelir ve süngerlerin gözenekli yapısına atıfta bulunur. Süngerler çok basit çok hücreli organizmalardır ve genellikle denizlerde bulunurlar, ancak bazı türleri tatlı suda da yaşayabilir. Hücreleri arasında koordinasyon sağlayan sinir sistemi veya gerçek dokuları yoktur. Bunun yerine, süngerler suyu gözeneklerinden çekerek besin ve oksijen alırlar. Su, süngerin iç kanallarından geçer ve atıklarla birlikte vücuttan dışarı atılır.

Süngerlerin bu basit yapısı, onların evrimsel olarak çok eski canlılar olduğunu göstermektedir ve bazı bilim adamları süngerleri çok hücreli hayatın başlangıcına yakın bir evrimsel dalga olarak kabul eder.

Sünger hangi canlı grubuna girer?

Süngerler, “Porifera” şubesine ait canlılardır. Porifera kelimesi Latince’de “gözenekli” anlamına gelir ve bu, süngerlerin gözenekli yapısına işaret eder. Süngerler, çok hücreli organizmalardır ve denizlerde ve tatlı suların bazı kısımlarında yaşarlar. Süngerler, gerçek bir sinir sistemi, sindirim sistemi veya dolaşım sistemi olmayan basit yapıda canlılardır. Bunun yerine, suyu vücutlarındaki ince gözeneklerden çekerler, bu sırada su besinleri ve oksijeni süngerin hücrelerine taşır ve ardından atıkları dışarı atar.

Süngerin ana maddesi nedir?

Süngerlerin ana maddesi spongin ve/veya silika bazlı ya da kalsiyum karbonat bazlı iskelet iplikçikleridir.

  1. Spongin: Bu, protein bazlı bir madde olup, birçok sünger türünün esnek iskelet yapısını oluşturur. Özellikle banyo süngerleri olarak bilinen sünger türlerinde bulunur.
  2. Silika bazlı iplikçikler (spikül): Bazı sünger türleri silika bazlı iplikçiklere sahiptir. Bu iplikçikler genellikle cam benzeri yapıdadır ve süngere destek sağlar.
  3. Kalsiyum karbonat bazlı iplikçikler: Bazı diğer sünger türlerinde bulunan bu iplikçikler, kalsiyum karbonattan yapılmıştır ve süngere iskeletsel destek sağlar.

Bunun yanı sıra, süngerlerde hücreler, hücresel yapılar ve su taşıyan kanallar da bulunur. Ancak “süngerin ana maddesi”nden bahsedildiğinde genellikle yukarıda belirtilen iskelet yapısını oluşturan maddeler kastedilir.