Gayri Sıhhî Nedir? 1

Gayri Sıhhî Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-tamlama 

– Sağlıksız, sağlıksız olma durumu

Cümle içinde kullanımı: “Tüberküloz hastalarının gayr-ı sıhhî durumlarından mütevellit temiz hava da yaşamaları gerekmektedir.”