Esb-süvâr Nedir? 1

Esb-süvâr Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-sıfat

– Ata binen

– Atlı

– Ata binmiş

Cümle içinde kullanımı: “Esb-süvâr bir adam gördüğünle başınla selamını verip yolunun üstünden çekil.”