Esânîd Nedir? 1

Esânîd Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-çoğul ad

– İsnatlar

– Senetler

– Atfetmeler

Cümle içinde kullanımı: “İnsanlar tarafından verilen esânîd güven telakki etmelidir. “