Erş Nedir? 1

Erş Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-ad

– Kan pahası

– Diyet-i şeriyye

– Satılık malın özürlü olmasından dolayı fiyatında yapılan indirim

– Niza

– İhtilaf

– Rüşvet

Cümle içinde kullanımı: “Satıcı erş ile övünürse malları ellerinde patlamaya mahkumdur.”