Enfüsî Nedir? 1

Enfüsî Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-sıfat

– Nefisle ilgili

– Nefse özgü

– Öznel

– Subjektif

– Afaki karşıtı

– Nesnel karşıtı

Cümle içinde kullanımı: “Olaylara birazda enfüsî bakamadığınız için yaşanan felaketleri kaldıramıyorsunuz.”