Endîşnâk Nedir? 1

Endîşnâk Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-sıfat

– Tasalı

– Kaygılı

– Şüpheci

– Kederli

– Düşünen

– Vesveseli

– Düşüncesi olan

– Meyus

– Endişeli

Cümle içinde kullanımı: “Aranızdaki birinin edîşnâkı mevcutsa önce onu dinleyelim.”