Endîş Nedir? 1

Endîş Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-sıfat

– Düşünen

– Mülahaza eden

– Düşünce

– Mütalaa

– Fikir

Cümle içinde kullanımı: “Konuşmadan önce endîş et, dinle ve aklını başına topla.