Endâmsız Nedir? 1

Endâmsız Nedir?

Kelime Kökeni: Sıfat

– Düzensiz

– Biçimsiz

– Çelimsiz

– Kısa

– Boyu posu yerinde olmayan

– İntizamsız

– Gayrimunzatam

Cümle içinde kullanımı: “Baba yiğitliğinde bir sıkıntı yok ancak pek bir endâmsız duruyor.”