Ehl-i Kubûr Nedir? 1

Ehl-i Kubûr Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-tamlama

– Ölüler

– Mezarlıkta yatanlar

– Kabir ehli

– Diri karşıtı

– Sönük

– Müteveffa

– Mevtalar

– Cenazeler

Cümle içinde kullanımı: “Binlerce ehl-i kubûr bu toprak altında yatıyor o yüzden saygıyı hak ediyorlar.”