Eğri Nedir? 1

Eğri Nedir?

Kelime Kökeni: Sıfat

– Çarpık

– Doğru karşıtı

– Bir cihete meyleden

– Mukavves

– Bozuk

– Sözünde durmayan

– Tutarlı olmayan

– Bükülmüş

– Kemerli

– Yanlış biçimde

– Yamuk

Cümle içinde kullanımı: “Eğri odundan düz çıkmaz, yalan söyleyen adamdan da doğruluk gelmez.”