Efendilik Nedir? 1

Efendilik Nedir?

Kelime Kökeni: Ad

– Sahiplik

– Malikiyet

– İhsan

– Vakar

– Terbiye

– İyilik

– Lütuf

– Efendi sıfatı

– Temkin

– Efendiye yakışır durum

Cümle içinde kullanımı: “Bir kez daha uyarmak istemiyorum hiç kimse efendiliğini bozmasın.”