Ebyaz Nedir? 1

Ebyaz Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-sıfat

– Beyaz

– Ak sefid

– Akça

– Parlak

– Kara karşıtı

Cümle içinde kullanımı: “Ebyaz  düşünceler insanı içeriden çürütmeye devam eder.”