Ebrışüm Nedir? 1

Ebrışüm Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-ad

– İbrişim

– İpekten yapılan iplik

–  Bükülmüş ipek

Cümle içinde kullanımı: “Yaşı ninenin elinde ebrışüm ayağında patik öylece ağacın altında oturuyor.”