Duygusuz Nedir? 1

Duygusuz Nedir?

Kelime Kökeni: Sıfat

– Hissiz

– Duygudan yoksun

– Bilgisiz

– İdraksiz

– Habersiz

– Duyarlığı olmayan

– Katı yürekli

– Umursamaz kimse

Cümle içinde kullanımı: “Nafile kelam edip de kendimi duygusuz biri için yormayacağım.”