Dûr-endîş Nedir? 1

Dûr-endîş Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-ad

– İlerisini düşünen

– Tedbirli

– Akıllı

– Uzağı gören

– Öngörülü

– İhtiyatlı

– Müdebbir

Cümle içinde kullanımı: “Öncelikle dûr-endîş olmalı her işe balıklama atlamamalı.”