Dem-güzâr Nedir? 1

Dem-güzâr Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-sıfat

– Yaşayan

– Vakit geçiren

– Zaman geçiren

– Hayatını sürdüren

Cümle içinde kullanımı: “Üç günlük dünyada  aç biilaç bir  dem-güzârım.”