Değmek Nedir? 1

Değmek Nedir?

– Dokunmak

– Ulaşmak

– Varmak

– Rast gelmek

– Çarpmak

– Temas etmek

– Erişmek

– Karşılık olmak

Cümle içinde kullanımı: “Birbirimize değmeden hareket etmemiz imkansızdı.”