default ne demek

Default” İngilizce kökenli bir terimdir ve farklı bağlamlarda farklı anlamlara gelebilir. İşte bazı yaygın kullanımlarının anlamları:

  1. Varsayılan: Default, bir seçenek veya ayarın, bir değerin veya bir durumun otomatik olarak kabul edilen veya varsayılan değeri veya durumu ifade eder. Örneğin, bir programda belirli bir ayarın varsayılan değeri, kullanıcının ayar yapmadığı durumlarda kullanılan değerdir.
  2. Temerrüt: Default, borç veya ödeme taahhüdünün zamanında yerine getirilmemesi durumunda ortaya çıkan durumu ifade eder. Örneğin, bir kişinin kredi kartı ödemelerini düzenli olarak yapmaması durumunda, banka o kişiyi “default” durumunda olarak kabul edebilir.
  3. Varsayılan değer: Programlama veya bilgisayar biliminde, bir değişkenin veya parametrenin değerini belirtmek için kullanılan varsayılan değeri ifade eder. Bu, bir değişkenin değeri belirtilmediğinde veya atanmadığında kullanılan varsayılan değerdir.
  4. Yetersiz: Bir şeyin veya bir durumun beklenen, gereken veya istenen düzeyde olmadığını ifade eder. Örneğin, bir ürünün belirli bir kalite standardını karşılamaması durumunda, “default” olarak kabul edilebilir.

Bu terim, kullanıldığı bağlama ve sektöre bağlı olarak farklı anlamlar taşıyabilir. Anlamını tam olarak anlamak için terimin kullanıldığı bağlamı göz önünde bulundurmak önemlidir