Cürûf Nedir? 1

Cürûf Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-ad

– Demir boku

– Maden posası

– Dışık

– Alüvyon

– Kömür artığı

– Madenlerin dış yüzeyinde oluşan madde

 Cümle içinde kullanımı: “Ne yazık ki ellerine bulaşan cürûfu kanıt olarak gördüler.”