Çün ü çerâ Nedir? 1

Çün ü çerâ Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-tamlama

– Teslimiyet

– Susup itaat etme

– Nasıl ve niçin

– Boyun eğme

Cümle içinde kullanımı: “Tanrı buyruğuna çün ü çerâ olanın yolu cennet kapısıdır.”