Cümûd Nedir? 1

Cümûd Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-ad

– Donma

– Donukluk

– Donuk olma

– Katı

– Sert

– Sıvının katı duruma dönüşmesi

Cümle içinde kullanımı: “Karın kıyametin içinden geldiğinde cümûd olmadığına şükretmeli.”