Cümleten Nedir? 1

Cümleten Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-zarf

– Hep birlikte

– Bütün

– Hep

– Kaffeden

– Cemian

– Her zaman

– Daima

Cümle içinde kullanımı: “Cümleten gidecek sevdiğimiz insanın yanında yer alacağız.”