Cümle Nedir? 1

Cümle Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-ad, sıfat

– El âlem

– Birlikte

– Herkes

– Fiil

– Bütün

– Bütünüyle

– Tamamıyle

– Özne, nesne ve fiilden oluşan anlamlı söz

– İnsanlar

– Tümce

– Dizge

Cümle içinde kullanımı: “Sen ki benim bitmemiş, tükenmeyen, adı olan sanı olmayan cümlemdin.”