Cümâdâ Nedir? 1

Cümâdâ Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-ad

– Arabi aylarının beşinci ve altıncısının adı

– Soğuk ve kurak

Cümle içinde kullanımı: “Cümâdâ kelimesi soğuk ve kural anlamlarına geldiği gibi iki aya da ismini vermiştir.”