Cülûs-ı Hümâyûn Nedir? 1

Cülûs-ı Hümâyûn Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-tamlama

– Padişahın tahta çıkması

– Padişahın tahta oturma merasimi

Cümle içinde kullanımı: “Cülûs-ı Hümâyûn, yeni padişahın tahta çıktığı ülkenin yönetimini eline aldığının göstergesidir.”