Cüdûd Nedir? 1

Cüdûd Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-cedid çoğul biçimi

– Yeniler

– Ecdâd

– Dedeler, babalar

Cümle içinde kullanımı: “Cüdûd nice kötülüğü nice iyiliği görmüş geçirmiş gelecek nesillere aktarmıştır.”