Çotuk Nedir? 1

Çotuk Nedir?

Kelime Kökeni: Ad

– Yer üstündeki yassı ağaç kökü

– Dışarıda kalmış kök

– Tevek

– Asma kütüğü

– Bitkilerin sürgünü

– Üzüm kütüğü

Cümle içinde kullanımı: “Çotukları yolan çocuklar senin mi söyle de uslu dursunlar.”